اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Thu , Jul 9, 2020
Visitors:

59627

information

QuestionsCategory: Questionsinformation

درود به آقای پیشتاز وآقای اوژن. سوال من اینجاست که این سایت شمافقط برای افزایش اندوخته های علمی وتخنیکی انجنیران سیول است یااینکه انجنیران رشته های دیگرنیز مستفید مشده میتوانند؟ واگرمیتوانند ! آیا مقالات انهانیزمورد قبول شماواقع میشود. یاخیر؟ والسلام  احمدمرید مولایی

Nadir Peshtaz Staff replied 1 year ago

جناب آقای مولایی صاحب!
فعلآ این سایت برای مسایل تکنیکی سیول انجنیری یا تاسیسات و ساختمانی های مدنی تخصیص داده شده. ازعلاقمندی دانشمندانه تان سپاس گذاریم

1 Answers
Nadir Peshtaz Staff answered 1 year ago

جناب آقای مولایی صاحب!
فعلآ این سایت برای مسایل تکنیکی سیول انجنیری یا تاسیسات و ساختمانی های مدنی تخصیص داده شده. ازعلاقمندی دانشمندانه تان سپاس گذاریم