اطلاع - تبادل - مشارکت
INFORM - EXCHANGE - SHARE
Mon , Jul 22, 2024
Visitors:

589565

در بخش ذخایرUBC -97 , ACI 318-11 و ACI 318-14 اضافه شده.

ثبت و همگانی ساختن دانش علمی ،عمل والای وطن پرستانه است.

Recording and Sharing your Engineering knowledge is an act of patriotism.

آخرین مقالات
LATEST ARTICLES

شیوه های معیاری انتخاب تناسب اجزا و دیزاین مخلوط کانکریت های نورمال و سنگین

شیوه های معیاری انتخاب تناسب اجزا و دیزاین مخلوط کانکریت های نورمال و سنگین

[pdf-embedder url="http://peshtaz.com/wp-content/uploads/2020/06/شیوه-های-معیاری-انتخاب-اجزا-و-دیزاین-مخلوط-های-کانکریت-STANDARD-METHODS-FOR-SELECTING-PROPORTIONS-AND-DESIGN-OF-NORMAL-AND-HEAVYWEIGHT-CONCRETE.pdf" title="شیوه های معیاری انتخاب تناسب اجزا و دیزاین...